айтыс

 • 41Пумпянский, Борис Яковлевич — Борис Яковлевич Пумпянский (1906 1944)  российский и казахстанский советский кинооператор, лауреат Сталинской премии. Биография Окончил художественное училище (1927) и операторское отделение Одесского кинотехникума (1931). С 1931 по 1935… …

  Википедия

 • 42Айтыш — у киргизов (кирг. айтыш от кирг. айтуу) или Айтыс у казахов  импровизированное состязание двух акынов, форма устной народной песенной поэзии у киргизов и казахов. Айтыш аккомпанируется кыргызским национальным музыкальным инструментом комузом …

  Википедия

 • 43Галимбаева, Айша Гарифовна — Айша Гарифовна Галимбаева каз. Айша Ғарифқызы Ғалымбаева Дата рождения: 29 декабря 1917(1917 12 29) …

  Википедия

 • 44Анимизм — (лат. аnima, animus – жан, рух) – жандар мен рухтарға сену, сол сияқты заттық дүние құбылыстарының жандылығын білдіретін термин. Осы мағынада оны алғаш рет ағылшын этнографы және мәдени антропологы Э.Б.Тайлор (1832 1917) алғашқы қауым дәуірінде… …

  Философиялық терминдердің сөздігі

 • 45Еуразияшылдық — өткен XX ғ. 20 ЗОж.ж. орыс шетелдіктің (русское зарубежье) өзін аса белсенді көрсеткен әлеуметтік философиялық ілімі және идеялық саяси қозғалысы. Еуразияшылдық Ресей тарихы мен мәдениетінің өзіндік ерекшеліктеріне басты назар аударады.… …

  Философиялық терминдердің сөздігі

 • 46Жан — (гр. рsусһе дем, рух, жан, өмір, лат. аnіmа, аnіmus есу, леп, өмірлік күш, тіршілік, ақылды жан, рух) дін мен философияда: адамның даралығын және оның өзіне адами қасиеттерді беретін адамның материалдық емес аспектісі (немесе мәні); жиі (часто)… …

  Философиялық терминдердің сөздігі

 • 47Номинализм — (лат. nomina–аттар, nominalis–атауларға, аттарға қатысты) – ортағасырлық батыстық философиядағы схоластика бағытының ішіндегі ағымның бірі. Ол реализмге қарсы шықты және айтарлықтай оған реакция (жауап) ретінде пайда болды. Бұл екеуінің… …

  Философиялық терминдердің сөздігі

 • 48Перипатетиктер — (гр.peripatetikos –прогуливающийся – серуендеуші) – ертедегі грек философы Аристотельдің шәкірттері мен ізбасарлары. Әдетте оның философиялық мектебінде (Ликейде) оқу серуендер кезінде өтетін болған, осыған байланысты ат қойылған. Перипатетиктер… …

  Философиялық терминдердің сөздігі

 • 49Структурализм — (лат. structura – құрылым, орналасу, рет) – мәдениетті жете түсінудің нақты ғылыми және философиялық әдіснамасы, методологиясы. Алғашқыда лингвистикада, әдебиеттануда, антропологияда қалыптасты (ХХ ғ. бірінші жартысында), кейін мәдениеттің басқа… …

  Философиялық терминдердің сөздігі

 • 50Тілдік ойын — – австрия – ағылшын философы Л.Витгенштейннің «Философиялық зерттеулер» (қайтыс болғаннан кейін, 1953ж. жарияланған) атты еңбегінде қолданысқа енген ұғым. Тілдік ойын – бұл коммуникацияның (байланыстың) белгілі бір моделі (үлгісі) немесе мәтіннің …

  Философиялық терминдердің сөздігі