песняра

  • 1Сымон-музыка , Якуб Колас (1925)
    Паэму «Сымон-музыка» называюць скарбніцай беларускай мовы. Яна поўніцца музыкай словаў таленавітага паэта… 65 руб электронная книга